Web
Analytics
Lier Bygdetun
Kartdata
Kartdata ©2017 Google
KartdataKartdata ©2017 Google
Kartdata ©2017 Google
Kart
Satellitt

om klubben

LIER ØST ROTARY KLUBB  

Charterdato 25. juni 1985

                                Møtested:         Hegbygningen, Lier Bygdetun

Møtetid:

  Torsdag kl. 19.00   

ROTARYS MOTTO:   Service above self 

ROTARYS FORMÅL:      Å gagne andre 


Dette FORmålet søker vi å nå gjennom:

1) å lære våre medmennesker å kjenne

2) å stille høye krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, å vise     respekt og forståelse for alt nyttig arbeid

3) å søke å virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og    som samfunnsborgere

4) å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap   over landegrenser mellom  mennesker fra alle yrker


 4 SPØRSMÅLS PRØVEN:

1) Er det sannhet?

2) Er det rettferdig overfor alle det angår?

3) Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

4)Vil det være til beste for alle det angår

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lier Bygdetun-Hegbygningen
Adresse: Paradisbakkene 29
Postnummer: 3403
Sted: Lier
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

President Rassin sitt motto for Rotary året  2018/19. 
 

       


RI Convention Hamburg 2019.
       

Juleavslutning !
13. des. 2018, 19.00

Ansv.: Torbjørn /Kam.komiteen 3 min.: Matthé

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...